Palvelut:

Toiminnan pääpaino on vaikeavammaiskuntoutuksessa, jossa erityisosaamisalueina:

Fysiskon toimintaa ohjaavat periaatteet ovat:

Fysiskolla on ostopalvelusopimus Kelan ja Posan kanssa sekä SatKS:n palvelusetelin käyttöoikeus.